Polityka prywatności

Administrator Twoich danych osobowych. 

Administratorem, czyli elementem decydującym o tym, jak będą przetwarzane Twoje dane osobowe, jest

Virage Łukasz Starus mieszczący się pod adresem 05-500 Nowa Wola, ul. Maciejki 24/1,

NIP 5431950938 zwany dalej „VIRAGE” lub „my” 

Kontakt, aby poznać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. 

Napisz do nas pod adres:

adres e-mail: biuro@virage.pl

adres listowny: Virage Łukasz Starus, ul. Maciejki 24/1, 05-500 Nowa Wola

Twoje dane- źródło ich pozyskania 

Uzyskaliśmy je bezpośrednio od Ciebie podczas zakładania konta w naszym sklepie internetowym pod adresem https://xhorsepolska.pl 

Cel i podstawa prawna do przetwarzania Twoich danych osobowych przez Virage. 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą w naszym sklepie Xhorse Polska, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z www.xhorsepolska.pl, w tym dokonywania zakupów i płatności za towary i usługi sprzedane w www.xhorsepolska.pl.
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, zamówień i rozwiązywania problemów technicznych;
 • realizacji zamówień zawartych w ramach umowy sprzedaży ze sklepem www.xhorsepolska.pl
 • obsługi reklamacji na www.xhorsepolska.pl, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zapytań, które do nas wysyłasz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, między innymi związanych ze świadczeniem przez nas usług;

Dodatkowo, obecne przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, a mianowicie:

 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług oraz towarów poprzez www.xhorsepolska.pl
 • kontaktowanie się z Tobą, w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną
 • obsługa Twoich pytań przekazywanych do nas przez formularz kontaktowy lub e-mail w sytuacji, gdy nie są one związane bezpośrednio z wykonaniem umowy;
 • organizowanie programów lojalnościowych, konkursów, promocji, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań mediacyjnych, arbitrażowych oraz sądowych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów zapewnienia rozliczenia (wykazujemy w ten sposób spełnienie przez nas obowiązków podatkowych wynikających z przepisów prawnych)

Jeśli wyrazisz na to zgodę, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies i aplikacji mobilnych;
 • organizowanie programów lojalnościowych, konkursów, akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w każdej chwili w ten sam sposób w jaki ją wyraziłeś. My zaś będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie anulujesz tej zgody.

Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Obowiązek podania danych osobowych. 

Wymagamy abyś podał następujące dane osobowe, aby umowa mogła być z Tobą zawarta, a tym samym świadczyć Ci usługę w naszym sklepie www.xhorsepolska.pl:

 • adres e-mail, hasło, telefon oraz dane adresowe takie jak ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy oraz poczta (w przypadku osoby prywatnej) lub
 • adres e-mail, hasło, telefon oraz dane adresowe takie jak ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy oraz poczta oraz NIP(w przypadku firm).

Jeśli z jakiejś przyczyny nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli założyć Ci konta w naszym sklepie, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z www.xhorsepolska.pl

Podanie Twoich danych jest dobrowolne. 

Uprawnienia wobec Virage w zakresie przetwarzanych Twoich danych. 

Gwarantujemy zachowanie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli:

 Prawo do:

 • dostępu,
 • sprostowania,
 • usunięcia Twoich danych,
 • ograniczenia ich przetwarzania,
 • przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

Z tych praw możesz skorzystać, gdy:

 • w nawiązaniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są błędne lub niekompletne;
 • w nawiązaniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane przez Virage. Wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych. Zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych młodocianemu;
 • w nawiązaniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: stwierdzisz, że Twoje dane są błędne – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres umożliwiający nam sprawdzić prawidłowość tych danych. Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte bezpowrotnie. Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do dochodzenia praw lub roszczeń lub obrony. Wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do momentu ustalenia, czy podstawa sprzeciwu jest nadrzędna.
 • w nawiązaniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych.

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw uzasadniony jest przez wyjątkową sytuację, w której się znalazłeś/aś;
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego 

Twoje dane osobowe- komu je udostępniamy.

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu naszych usług takich jak przesyłki kurierskie oraz wynikające z prawa podatkowego podmiotom księgowym współpracujących z nami w celach rozliczeniowo-podatkowych.  

Czas przechowywania Twoich danych osobowych.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w następującym celu:

 • dochodzenia roszczeń lub praw w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego
 • zapobiegania oszustwom oraz nadużyciom
 • do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania

Przekazywanie Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Automatyczne przetwarzanie Twoich danych osobowych. 

Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany.

Polityka plików “cookies” sklepu xhorsepolska.pl

 • Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
 • możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
 • do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 • Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 • W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
 • Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 • Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
 • Xhorse Polska informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych w tym naszego sklepu www.xhorsepolska.pl.